KMTSO’da Gündem “İstihdam” KMTSO’da Gündem “İstihdam”
Bu uygulama ile özel güvenlik görevlileri ile genel kolluk kuvvetleri arasında etkili iletişim ve işbirliği sağlanarak koordinasyon artırılmış ve suç önleme çalışmaları güçlendirilmiştir.
KAAN Uygulamasının Amaçları
KAAN, özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde çalışmasını ve kamu kaynaklarının etkin kullanımını hedeflemektedir. Ayrıca, suçun önlenmesi ve olaylara hızlı müdahale edilmesi için genel kolluğa gerekli bilgilerin zamanında iletilmesi amaçlanmaktadır.
Eğitim Faaliyetleri
Uygulama kapsamında, özel güvenlik görevlilerine çeşitli eğitimler verilmiştir. "Dolandırıcılık Bilgilendirme Faaliyetleri", "Özel Güvenlik Hukuku", "Genel Kollukla İlişkiler ve KAAN", "Etkili İletişim", "Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü", ve "Şüpheli Paket ve Araçlara Karşı Yaklaşım Tarzı" gibi konularda eğitimler düzenlenmiştir. Bu eğitimler sayesinde özel güvenlik görevlilerinin görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmesi amaçlanmaktadır.
KAAN Uygulamasının Kapsamı ve Aktif Katılımcılar
KAAN uygulaması, Kahramanmaraş'ta özel güvenlik izni verilen 723 yerde görevli 1913 özel güvenlik görevlisi ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerde görevli genel kolluk personeli tarafından aktif bir şekilde sürdürülmektedir. Bu uygulamayla birlikte, güvenlik alanında daha etkin bir işbirliği ve koordinasyon sağlanarak kamu güvenliğinin artırılması hedeflenmektedir.