Yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:

“Bir tarafta her yıl yeni rekorların yaşandığı yüksek enflasyon, diğer tarafta ise bütün bu kayıpları daha da büyütecek toplu sözleşme hükümlerimizin engellenmesi yer alıyor. Biz mevcut sorunların çözülmesini beklerken, bürokratik oligarşi tarafından yeni sorunlar üretilip önümüze koyuluyor.

O Kanal, Kahramanmaraş’ı Doğu Anadolu’da Zannetti O Kanal, Kahramanmaraş’ı Doğu Anadolu’da Zannetti

Bugün burada bulunmamızın nedeni haklarımıza göz dikilmesidir. Anayasa Mahkemesi tarafından Mart ayında toplu sözleşme ikramiyesi iptal edildi. Kamu görevlilerinin sendikal örgütlenmesini engellenmek, sendikal pazarlık gücünü etkisizleştirmek için kamu görevlilerimizden aylık 345 lira kesinti yapıldı.

Lojman kiralarının rayiç bedeller üzerinden yenilenmesi konusu da tam bir muammadır. Vatandaşlara yüzde 25 sınırı getirip, kira artışlarını sınırlamak isteyen devlet, kamu görevlilerine gelince rayiç bedeller üzerinden kira alınsın, sosyal tesis ve kamplar özelleştirilsin diyor. Ocak ayında Lojman kiralarına yüzde 25 zam yapıldı. Bunun üzerinde bir daha zam yapalım, kamu görevlilerinin gelir sıkıntısını büyütelim diyorlar. Kamu görevlisi bu gelirle; sadece devletin sosyal tesislerine gidebiliyor, sadece lojmanda hayatını ikame ettirebiliyor, sadece kamplarda ailesini tatile çıkarabiliyor.

Bunlara müdahale edilmesi anlaşılabilir, hak verilebilir bir durum değildir. Devletimize ve milletimize yapmış oldukları katkılar herkes tarafından biliniyor. Teknik ve idari personelimizin mali ve mesleki sorumlulukları herkes tarafından görülüyor. Ama teknik personelin mali haklarının yetersizliği, iş sağlığı ve güvenliği noktasındaki eksiklikleri, Mesleki sorumluluklarının gereği kamu işvereni tarafından görmezden geliniyor.

Teknik ve idari personel ilave iyileştirme bekliyor, Çalışma barışının sağlanmasını istiyor.

Sonuç olarak;

Toplu Sözleşme İkramiyesinin kayıplarıyla birlikte iade edilmesini,

Servis hizmetine dokunulmamasını hatta daha da yaygınlaştırılmasını,

Koruyucu Giyim Kazanımımızın önündeki engellerin kaldırılmasını,

Fazla çalışma ücretinin yetersizliği dikkate alınarak artırımlı olarak ödenmesini,

Lojman, sosyal tesis ve kampların faydaları dikkate alınarak yaygınlaştırılmasını,

1. Dereceye 3600 ek göstergenin bir an önce hayata geçirilmesini,

Emekli aylıklarında hak kayıplarının giderilmesini ve ücretlerin adil bir seviyeye yükseltilmesini,

Uzun zamandır gündemde olan Mühendislik Meslek Kanununun çıkarılmasını,

Mühendis, mimar, teknik personel ile idari personelin mali, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesini, istiyoruz.”

Haber: Metehan Nazlı

Editör: Sema Akçakale