5 metrekare dükkanında 65 yıldır teknolojiye direniyor 5 metrekare dükkanında 65 yıldır teknolojiye direniyor

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Dora, göç ve güvenlik konusunda X hesabından yazı paylaştı. Dora, “Balkanlardan gelen göçle Suriyeli/Afgan göçünü karşılaştırmak hem Tarih ve Coğrafya bilimleri hem de Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bakımından büyük hata” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Dora, “Balkanlardan göç edip gelenler bu ülkenin aslî unsurlarıdır. Devletin meşruiyetini dayandırdığı ulusun ta kendisidir! Ülkenin kaybedilmiş olan topraklarından, egemenliğin devam ettiği topraklara doğru yapılan bir göçtür ve mültecilik ya da sığınmacılıkla karıştırılmamalıdır. Amerika, Almanya ya da başka ülkelerin iş gücü oluşturmak amacıyla kontrollü bir şekilde, sayısını ve kapsamını kendisi belirlemek suretiyle aldığı göçle de kıyaslanamaz. Çünkü entegrasyon süreci en başından çalışılmıştır, göçmenler ulusa da devlete de tehdit oluşturmazlar” şeklinde konuştu.

Zuhal Karakoç Dora, bu konuda şu ifadelere yer verdi:

“Kontrolsüz kitlesel göç ise 21. yüzyılın en büyük güvenlik sorunudur. Hem millî güvenlik sorunudur, hem de uluslararası güvenlik sorunudur! En küçük ihmal, ulus devletin varlığına yönelik büyük bir tehdide dönüşme potansiyelini bünyesinde barındırır. Yeni küresel düzende artık bir ülkenin millî güvenlik sorunu, komşu ülkelerden başlayarak tüm dünyayı hedefine alan bir tehdide dönüşebilmektedir. Soğuk Savaş sonrası “sınırları ve duvarları kaldıralım” anlayışının yerini bugün güçlendirilmiş sınırların ve yüksek duvarların almasının sebebi budur. Duvarlardan daha koruyucu olan ise komşu ülkelerle yakın iş birliği, sürdürülebilir diyalog ve siyasi istikrarsızlığın devam ettiği çatışma bölgelerinde çözümsüzlüğün YERİNDE giderilmesine yönelik küresel iş birliği.”