Öztunç, gündemdeki konuları değerlendirdi Öztunç, gündemdeki konuları değerlendirdi

Vali Pehlivan başkanlığında, Mersin’in su kaynaklarının etkin yönetimi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ilişkin tespitleri yaparak, gerekli çalışmaları takip etmek maksadıyla teşekkül ettirilmiş olan 'İl Su Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda, şehrin su kaynaklarının mevcut durumu değerlendirilerek, geleceğe yönelik stratejiler ve planlamalar ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Pehlivan; “Su, dünya için de ülkemiz için de en önemli doğal kaynaklardan birisidir. İnsan yaşamı, bütün canlıların yaşamı için elzem olan, hayati önemi giderek daha da artan kıymetli bir nimettir. Özellikle tatlı su kaynaklarının, küresel ısınmayla birlikte dünyada giderek azaldığı da göz önünde bulundurulursa, su yönetimi her geçen gün çok daha fazla önem arz etmektedir. İl Su Kurulu toplantılarımız vesilesiyle su konusunu bütün boyutlarıyla ele alınmaktayız. Giderek azalan bu kaynakların en etkin şekilde tasarruf edilmesi ve en verimli şekilde kullanılmasıyla ilgili öncelikle kamu kurumları başta olmak üzere bütün kurum, kuruluşların ve hepimizin hassasiyetle üzerinde durmamız ve bu su yönetimi konusundaki hassasiyete ortak olmamız, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları da harfiyen yerine getirmemiz gerekmektedir" diye konuştu.

Suyun canlıların hayatını idame ettirmeleri için ziyadesiyle gerekli olduğunu vurgulayan Vali Pehlivan, “Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuda çalışmaları var. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyada her yıl yaklaşık 829 bin kişinin güvenli olmayan su, temizlik ve el hijyeni nedeniyle ishalden hayatını kaybettiği kayda geçmiştir. Bu çok büyük bir rakamdır. Birleşmiş Milletler'in kalkınma raporuna göre 2020’de dünya nüfusunun yüzde 74’ü güvenli içme suyuna ulaşırken, kalan yüzde 26’lık kısmı maalesef ulaşamıyor. Bu da kritik bir oran ve kritik bir rakamdır. Birleşmiş Milletlerin Çocuklara Yardım Fonu olan UNICEF’in şubat ayında yayınladığı bir makaleye göre de 844 milyon insan temiz içme suyuna ve 2,3 milyar insan tuvalet ve temel temizlik tesislerine erişimi konusunda zorluk yaşıyor veya ulaşamıyor" ifadelerini kullandı.