Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden Uluslararası Ulaştırma Forumu’nda “Ulaştırma Altyapısını ve Küresel Bağlantısallığı Yeniden Canlandırmak İçin İş Birliğine Odaklanmak” temalı bakanlar açık oturumunda konuştu. Pandemi iklim değişikliği, politik çekişmeler gibi tehdit unsurlarının arttığı dünyada, yeşil dönüşüm odaklı bir büyüme ve altyapı yatırımlarından azami faydayı sağlayabilmek için sürdürdülebilir projeleri ortaya koyulması gerektiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, “Diğer taraftan, yatırımların etkin kullanımı için bölgesel ve uluslararası iş birliklerin geliştirilmesine mutlaka ihtiyaç olduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye, Asya ile Avrupa arasındaki jeostratejik konumu itibarıyla, doğu-batı ve kuzey-güney koridorları üzerinde kilit bir noktada olduğunu kaydetti. Uraloğlu, “Bu anlamda, Türkiye’nin dahil olmadığı bir yapılanmanın çok da faydalı olmayacağını düşünüyoruz” dedi.

Depremde hasar gören 534 yıllık cami ibadete açıldı Depremde hasar gören 534 yıllık cami ibadete açıldı

“Türkiye Orta Koridor Ve Kalkınma Yolu’nun Merkezinde”

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin birbirini tamamlayıcı ve destekleyici nitelikte olan, Doğu-Batı aksında Orta Koridor ve Kuzey-Güney aksında ise Basra Körfezi’ni Türkiye üzerinden Avrupa’ya ve Orta Asya’ya bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projelerinin merkezinde yer aldığını belirterek, “Yatırımları bu bilinçle ve uluslararası koridor perspektifiyle ele alıyoruz.  Bunu yaparken de uluslararası finans kuruluşları ve bölgesel çok taraflı örgütlerle de iş birliğini ihmal etmiyoruz.” şeklinde konuştu.

“İşbirliklerini Geliştirmemiz Gerekir”

Bakan Uraloğlu, uluslararası kuruluşların çatısı altında işbirliklerinin gerçekten kıymetli ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Uraloğlu, “Mutlaka bölgesel işbirliklerini geliştirmemiz gerekir. Bu noktada biz özellikle bölgemize hitap eden, birlikte olduğumuz ülkelerle işbirliğimizi artıyoruz. Türkiye, Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan olarak 2 yıl önce Bakanlar Konseyi kurduğumuzu ve birçok çalışmayı da bölgesel olarak yürüttüğümüzü söylemek isterim. Geçen ay içerisinde, Basra Körfezi’nden ülkemize ve oradan bütün Avrupa’ya gidecek olan hem demiryolu, hem otoyol, enerji nakil hatları ve iletişim hatlarını kapsayan 1200 kilometrelik Kalkınma Yolu Koridorunda Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olarak imzaladık ve bir Bakanlar Konseyi kurarak çalışmaları başlattık.” dedi.

Türkiye’de 10’un üzerinde büyük ulaştırma projesini hayata geçirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, Kamu-özel sektör işbirliği ortaklığıyla son 10 yılda 50 milyar dolara yakın bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: ajans344.com