Büyük felaketin ardından başta Kahramanmaraş olmak üzere 11 ilimizde yaralar sarılmaya devam ediyor. Mükelleflerimizin en çok dillendirdiği konuların başında verilen destekler geliyor.

6 Şubat felaketinin ardından küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ihtiyaçları tabi ki görmezden gelinemezdi. Yapılan desteklerin esnafın yarasını bir nebze olsun sarması depremzede esnafa umut ışığı olması bekleniyor. Daha önce yapılan destek paketleri arasında 31 Ekim 2023 tarihinde Külliyede’de yapılan toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen illeri kapsayacak şekilde yeni destek paketini duyurdu.

KOSGEB’in Yayımladığı The World Bank Destekli Paketinin İçeriği Şu Şekilde:

DESTEK TUTARI NE KADAR?

Destek tutarları 200 bin ile 750 bin tl arasında hasar durumuna ve işletmenin büyüklük statüsüne bağlı olarak şekilleniyor.

PEKİ BU DESTEKTEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Deprem bölgesinde hasılat kaybına uğramış işletmelerden, işyeri ağır hasar almış yada yıkılmış tüm işletmeler faydalanabilir.

Deprem sonrası mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin canlanması destek programı destek paketinde faiz uygulanacak mı?

Bu destek paketi içerisinde faiz uygulanmayacak. Geri ödemeli olarak sağlanan bu destek tutarı için “2 yıl ödemesiz , 3 yıldan itibaren 4 ayda bir ödenecek 3 eşit taksitle yapılacağı KOSGEB tarafından duyuruldu.

Destek süresi boyunca KOSGEB tarafından belirlenen şartlara uyma zorunluluğu taahhütname ile mükellefler tarafından bildirilecek.

İŞLETMELER BU DESTEKTEN SADECE BİR KEZ FAYDALANABİLİR.

DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANMA KOŞULLARI İSE ŞU ŞEKİLDE:

DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANMA KOŞULLARI

1) İşletmeler, destek süresi boyunca deprem öncesinde faaliyet gösterdiği ilde faaliyetini sürdürmesi koşuluyla bu destek programından yararlanabilir.

2) Destek programından deprem öncesinde grup 1 veya grup 2’de faaliyet gösteren az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı işletmeler ile 2023 yılı şubat ayı net satış hasılatı 2023 yılı ocak net satış hasılatından en az %30 (yüzde otuz) düşük olan ve deprem öncesinde grup 1’de faaliyet gösteren hasarsız işletmeler

3) Destek programından 01/01/2023 tarihinden önce kurulmuş işletmeler işletme sahibinin vefatı nedeniyle mirasçıları tarafından faaliyetleri devam ettirilen işletme, 01/01/2023 tarihinden önce kurulduğunu gösteren belgeyi sunması halinde destek programından yararlanabilir.

4) Destek programından yararlanmak isteyen işletmelerin 2022 yılı net satış hasılatının 75.000 (yetmiş beş bin) Türk Lirası ve üzeri olması esastır.

5)Deprem öncesinde grup 1’de yer alan il/ilçelerden herhangi birinde faaliyet gösteren işletmeler;

A) DESTEK SÜRESİNCE KAPANMAMAK,

B) BAŞVURUDA BEYAN EDİLEN İSTİHDAMI DESTEK SÜRESİNCE SAĞLAMAK

Taahhüdüyle destek programından yararlanabilir.

6) Deprem öncesinde grup 2’de yer alan illerden herhangi birinde faaliyet gösteren işletmeler;

A) DESTEK SÜRESİNCE VE İZLEME SÜRESİNİN BİTTİĞİ TARİHE KADAR KAPANMAMAK,

B) İZLEME SÜRESİNİN BİTTİĞİ TARİHTEKİ GÜNCEL İŞLETME BEYANINDA YER ALACAK ONAYLI SON HESAP DÖNEMİNDE DEPREMDEN ÖNCEKİ MALİ YILIN NET SATIŞ VE İSTİHDAMINI SAĞLAMAK VEYA AŞMAK

TAAHHÜDÜYLE DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANABİLİR.

7) İşletmelerin, destek programından yararlanabilmesi için Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KBS’de kayıtlı ve aktif durumda ve 2022 yılı işletme beyanının onaylı olması esastır. İşletmelerin 31/03/2024’e kadar işletme beyanlarını vermeleri esastır.

8) Ana faaliyet kodu, destek programının uygulanmasında kullanılabilecek dış kaynaklı kredilerin sağlayıcıları tarafından hariç tutulan sektörler arasında yer alan veya dış kaynak sağlayıcılar tarafından yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler bu destek programından yararlanamaz. ayrıca dünya bankası finansmanlı projelerde çevresel ve sosyal etkisi bakımından önemli/yüksek risk kategorisine giren işletmeler ile çevresel ve sosyal beyan formuna göre etkisi bakımından yüksek risk sınıfına giren işletmeler başvuru yapamaz. ana faaliyet alanı “b – madencilik ve taş ocakçılığı” sektöründe olan işletmelerin çevresel ve sosyal risk kategorisi dünya bankası tarafından “yüksek” risk sınıfı olarak kabul edilmekte olup bu destekten yararlanamaz.

9) İşletme bu destek programından yalnızca 1 (bir) kez faydalanabilir.